Hoevenaar Art Museum  
Bocaaltjes
De glazen vertonen aan een zijde het gekroonde wapenschild van de vrijvrouwe van Renswoude, omlijst met een geknoopt koord met kwasten en de wapenspreuk FLOREANT ARTES HUIUS MUNI FICENTIA. Op de andere zijde prijkt een festoen van instrumenten van de vakken waarin de élèves van de fundatie werden onderwezen. Langs de rand van de glazen zijn te midden van elegante bladvoluten de drie wapens van de drie fundaties in Utrecht, Den Haag en Delft aangebracht. (afb. 2) Beide glazen zijn op de voet gesigneerd AH f  1756, waaruit blijkt dat ze zijn gegraveerd in het jaar waarin het reglement voor de drie fundaties werd vastgesteld. Of toen al door de regenten uit de glazen is gedronken is niet bekend, pas in 1763 zijn zij door Hoevenaar als gift aan hen overgedragen. Zij betaalden hem als dank voor de geste wel een bedrag van vijf ducaten, 26 gulden en 5 stuivers.
Bron: Fundatie van Renswoude te Utrecht
 
Adrianus Hoevenaar sr. 1732 - 1793